Тести

  

  Перевір рівень засвоєння вивченого матеріалу з тем за допомогою тестів, які систематизовано по класах.

 Оцінку за пройдений тест та аналіз виконання завдань можна отримати у вчителя.

  Зверни увагу, що для зручності використання тести розміщено по класах.