Доба. Художні напрями в літературі 


 

Періодизація літературних епох

 

 Історичний період має вагоме значення для класифікації літератури, бо висвітлює суспільні відносини тієї чи іншої доби. Хоча зараз літературознавці зменшують значення суспільних чинників у розвитку літератури, повністю їх відкидати не можна. Поділ літератури за періодами є основним принципом класифікації літератури. Під періодом збирається історія літератури, персоналії та літературні твори. Виокремлення літературних періодів є зручним для читачів. Крім великих періодів, іноді є доцільним поділ на підперіоди.
 Доцільно розглянути питання періодизації літературних епох в історичному розвитку. 

 

 Вивчення літератури за різними періодами невідривне від простеження її взаємодії з іншими формами суспільної свідомості (філософія, релігія, політика тощо), які розвивалися в той саме час і були історично обумовленими. Тому при вивченні літературного процесу певної доби необхідно також звертатися до даних історичної науки. Саме в ній можна отримати відомості про історичні події, які накладаються на літературні факти. 


   Зверніть увагу, що даний розділ для зручності використання має підрозділи. Дивіться меню справа.